I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Informationskarta som berättar om inre bilder.

Informationskarta som berättar om inre bilder.

Picture

Picture

Att bearbeta

Att bearbeta

100 svenska ord

100 svenska ord

FÖRMÅGORNA I SVENSKA FORMULERA SIG OCH KOMMUNICERA I TAL OCH SKRIFT...

Förmågorna i svenska av Annika Sjödahl

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt

Så här planerar jag undervisning (ur och med Alfonsböckerna) del 1 | Anne-Marie Körling

Så här planerar jag undervisning (ur och med Alfonsböckerna) del 1 | Anne-Marie Körling

Läs- och skrivundervisning åk 1 (2 och 3). Tematiskt och illustrerat.

Läs- och skrivundervisning åk 1 (2 och 3). Tematiskt och illustrerat.

Pinterest
Search