Fugler - Fåglar - Birds

Fugler i Norden
16 Pins59 Followers
Sogn og Fjordane fylke Vik kommune Vangsnes fergested utg Sviggum, Sogndal

Sogn og Fjordane fylke Vik kommune Vangsnes fergested utg Sviggum, Sogndal

Dompap

Bullfinch, Common Bullfinch or Eurasian Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula

Busksanger -  Busksångare -  Acrocephalus dumetorum - er en fugl i sangerfamilien.

Busksanger - Busksångare - Acrocephalus dumetorum - er en fugl i sangerfamilien.

Boltit -Fjällpipare - Charadrius morinellus Boltit er en vadefugl. Navnet boltit er av uviss opprinnelse, og den omtales tidvis som pomeransfugl. Det er en fugleart i lofamilien, er stor som en trost og har kort nebb

Boltit -Fjällpipare - Charadrius morinellus Boltit er en vadefugl. Navnet boltit er av uviss opprinnelse, og den omtales tidvis som pomeransfugl. Det er en fugleart i lofamilien, er stor som en trost og har kort nebb

Bokfink - Bofink - Fringilla coelebs - Bokfink er en art i finkefamilien og regnes som en kortdistansetrekkfugl. Lengden er ca. 15 cm, og vekten er rundt 20 gram. Bokfinken har to tydelige hvite vingebånd, og issen og nakken er blågrå.

Bokfink - Bofink - Fringilla coelebs - Bokfink er en art i finkefamilien og regnes som en kortdistansetrekkfugl. Lengden er ca. 15 cm, og vekten er rundt 20 gram. Bokfinken har to tydelige hvite vingebånd, og issen og nakken er blågrå.

Blåstrupe - Blåhake - Luscinia svecica - Blåstrupe er en fugl i fluesnapperfamilien. Arten er slank og blir cirka 14 cm lang og veier 18 gram. Den kalles også bjellefugl. Den lever av insekter, og som de fleste insektetende fugler er den en langdistansetrekkfugl

Blåstrupe - Blåhake - Luscinia svecica - Blåstrupe er en fugl i fluesnapperfamilien. Arten er slank og blir cirka 14 cm lang og veier 18 gram. Den kalles også bjellefugl. Den lever av insekter, og som de fleste insektetende fugler er den en langdistansetrekkfugl

Blåstjert - Blåstjärt -Tarsiger cyanurus - Blåstjert, fugleart i fluesnapperfamilien. Ca. 14 cm lang. Hannen er metallisk blå på oversiden og halen, og har oransje kroppssider. Strupen er hvit og undersiden gråaktig. Hunnen er olivenbrun med oransje kroppssider og blå hale. Hekker i barskogsområder fra Øst-Finland og østover til Japan. Tilfeldig gjest i Vest-Europa. Observert 14 ganger i Norge per 2005.

Blåstjert - Blåstjärt -Tarsiger cyanurus - Blåstjert, fugleart i fluesnapperfamilien. Ca. 14 cm lang. Hannen er metallisk blå på oversiden og halen, og har oransje kroppssider. Strupen er hvit og undersiden gråaktig. Hunnen er olivenbrun med oransje kroppssider og blå hale. Hekker i barskogsområder fra Øst-Finland og østover til Japan. Tilfeldig gjest i Vest-Europa. Observert 14 ganger i Norge per 2005.

Bjørkefink - Bergfink -Fringilla montifringilla - Bjørkefink er en cirka 16 cm lang brunlig art i finkefamilien med tydelig hvit flekk over stjerten. Hekker over hele landet, mest tallrik i Nord-Norge og i fjellbjørkeskoger i Sør-Norge.

Bjørkefink - Bergfink -Fringilla montifringilla - Bjørkefink er en cirka 16 cm lang brunlig art i finkefamilien med tydelig hvit flekk over stjerten. Hekker over hele landet, mest tallrik i Nord-Norge og i fjellbjørkeskoger i Sør-Norge.

Bergirisk - Vinterhämpling -Linaria flavirostris - Bergirisk er en fink. I Norge hekker fuglen for det meste langs kysten. Fuglen bygger reir med det samme den kommer til hekkestaden. Reiret blir ofte plassert rett på bakken. Hunnen legger 5-6 egg i mai.

Bergirisk - Vinterhämpling -Linaria flavirostris - Bergirisk er en fink. I Norge hekker fuglen for det meste langs kysten. Fuglen bygger reir med det samme den kommer til hekkestaden. Reiret blir ofte plassert rett på bakken. Hunnen legger 5-6 egg i mai.

Bergand - Aythya marila

Bergand - Aythya marila

Avosett - Recurvirostra avosetta

Avosett - Recurvirostra avosetta

Alkekonge - Alle alle

Alkekonge - Alle alle

Alke - Alca torda

Alke - Alca torda

Blåmeis - Blåmes - Cyanistes caeruleus - Blåmeis (vitenskapelig navn Cyanistes caeruleus, tidl. Parus caeruleus, dansk: blåmejse, svensk: blåmes) er en fugl i meisefamilien. Lengden er ca. 12 cm, og vekten er 11 gram.

Blåmeis - Blåmes - Cyanistes caeruleus - Blåmeis (vitenskapelig navn Cyanistes caeruleus, tidl. Parus caeruleus, dansk: blåmejse, svensk: blåmes) er en fugl i meisefamilien. Lengden er ca. 12 cm, og vekten er 11 gram.

Fjellerke - Berglärka - Eremophila alpestris - er en fugl i lerkefamilien. Den er fra 14 til 17 cm lang. I Europa hekker den i fjellene eller langt nord, og er ofte å finne på strandflater.

Fjellerke - Berglärka - Eremophila alpestris - er en fugl i lerkefamilien. Den er fra 14 til 17 cm lang. I Europa hekker den i fjellene eller langt nord, og er ofte å finne på strandflater.

Sandsvale - Backsvala - Riparia riparia - Sandsvale er en langdistansetrekkfugl i svalefamilien, som også finnes i Norge. Svaler i slekten Riparia har kvadratisk stjert.

Sandsvale - Backsvala - Riparia riparia - Sandsvale er en langdistansetrekkfugl i svalefamilien, som også finnes i Norge. Svaler i slekten Riparia har kvadratisk stjert.

Pinterest
Search