جایگاه فرهنگ در جامعه سوئد - SwedenFarsi

Back in the past, this was just a toy for kids - Dalecarlian horse (Dalahäst) - this is from Mora

Tisus آزمون سنجش زبان سوئدی برای تحصیلات دانشگاهی به زبان سوئدی است

Tisus آزمون سنجش زبان سوئدی برای تحصیلات دانشگاهی به زبان سوئدی است

سنجش میزان محبوبیت احزاب سوئد برای انتخابات پارلمان اروپا

سنجش میزان محبوبیت احزاب سوئد برای انتخابات پارلمان اروپا

شاهزاده مادِلِن از 1994 تا امروز به روایت تصویر

Carl Gustaf and Silvia with a side of the rest of the Swedes and a dash of others.

آسان‌تر شدن درخواست اقامت برای مهاجرانی که در سوئد دارای فرزند می‌شوند

A group of Syrians have fled in terror from a refugee centre in southern Sweden after a succession of strange, inexplicable happenings left them convinced it was haunted by ghosts.

مهاجرت به سوئد از طریق ویزای ازدواج یا زندگی مشترک

A group of Syrians have fled in terror from a refugee centre in southern Sweden after a succession of strange, inexplicable happenings left them convinced it was haunted by ghosts.

آمار متقاضیان ایرانی پناهندگی در اتحادیه اروپا - SwedenFarsi

Europe considers new proposals to create tiered internet service

اطلاعات تماس سفارت سوئد در تهران - SwedenFarsi

اطلاعات تماس سفارت سوئد در تهران - SwedenFarsi

اطلاعاتی مختصر درباره کمون ها در سوئد - SwedenFarsi

اطلاعاتی مختصر درباره کمون ها در سوئد - SwedenFarsi

اطلاعاتی مربوط به پناهندگان همجنسگرا و دگرباشان جنسی - SwedenFarsi

A group of Syrians have fled in terror from a refugee centre in southern Sweden after a succession of strange, inexplicable happenings left them convinced it was haunted by ghosts.

50 و1000 کرونی‌های بدون نوار فلزی از پایان سال 2013 اعتبار نخواهد داشت

50 و1000 کرونی‌های بدون نوار فلزی از پایان سال 2013 اعتبار نخواهد داشت

بهترین کمون های سوئد برای زندگی در سال 2013 - SwedenFarsi

بهترین کمون های سوئد برای زندگی در سال 2013 - SwedenFarsi

تغییر ساعت به زمان زمستانی یا عادی در انحادیه اروپا - SwedenFarsi

تغییر ساعت به زمان زمستانی یا عادی در انحادیه اروپا - SwedenFarsi

چهلمین سالگرد پادشاهی کارل گوستاو شانزدهم جشن گرفته شد - SwedenFarsi

چهلمین سالگرد پادشاهی کارل گوستاو شانزدهم جشن گرفته شد - SwedenFarsi

Pinterest
Search