image

image

Veckodagar beställning

Veckodagar beställning

snake pencil holder from Nova Natural Toys - could a simpler version pretty easily for the work/play room

snake pencil holder from Nova Natural Toys - could a simpler version pretty easily for the work/play room

This freebie comes with four versions for you to choose from including a black and white version AND a smaller version to put in a notebook.

This freebie comes with four versions for you to choose from including a black and white version AND a smaller version to put in a notebook.

en la playa

en la playa

46ced3afc97ee6d3f8b05c56c3a58b4c

Describe the scene

46ced3afc97ee6d3f8b05c56c3a58b4c

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska dela in sin text i stycken.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska dela in sin text i stycken.

Skogen i Skolans affisch om allemansrätten

Skogen i Skolans affisch om allemansrätten

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Pinterest
Sök