Pinterest
Jögge Sundqvist

Jögge Sundqvist

karvsnitt_3

karvsnitt_3

Sean Hellman shrink pot

Sean Hellman shrink pot

krympburk - Sök på Google

krympburk - Sök på Google

The Small things craft - Bottles and Cases

The Small things craft - Bottles and Cases

Jögge Sundqvist

Jögge Sundqvist

#greenwoodworking #shrinkpot #krympburk

#greenwoodworking #shrinkpot #krympburk

These shrink pots by Frank Egholm are really cute.

These shrink pots by Frank Egholm are really cute.

IMG_6794

The Magic of a Shrink Box

IMG_6794

A shrink wood container

The Magic of a Shrink Box

A shrink wood container

Swedish Craft - Gubben. Roland & Marianne Fällman. Krympburkar

Swedish Craft - Gubben. Roland & Marianne Fällman. Krympburkar

krympburk - Vimmerby 2

krympburk - Vimmerby 2

2014 blue tree shrink boxes

The Magic of a Shrink Box

2014 blue tree shrink boxes

John Mullaney shrink pots.

John Mullaney shrink pots.

Shrink Pot by Derek Brabender.

Shrink Pot by Derek Brabender.

Bildresultat för krympburk

Bildresultat för krympburk