Lektionsobservationer Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning.

Lektionsobservationer Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning.

Kollegahandledning lyfter pedagogerna och resultaten i Sollentuna kommun | Digitalt lärande

Kollegahandledning lyfter pedagogerna och resultaten i Sollentuna kommun | Digitalt lärande

PIL WE: Sverige, Kollegahandledning - lärare hjälper lärare - YouTube

PIL WE: Sverige, Kollegahandledning - lärare hjälper lärare - YouTube

Lärarcoachen - Del 2 - YouTube

Lärarcoachen - Del 2 - YouTube

Lärarcoachen - Del 1 - YouTube

Lärarcoachen - Del 1 - YouTube

Kollegial handledning leder till öppenhet och samarbete

Forskning om it i skolan

Idéskolor för mångfald - att sprida goda idéer och förbättringsprocesser

Idéskolor för mångfald - att sprida goda idéer och förbättringsprocesser

Coacha varandra | Ellwe.se

As the Director of Educational Innovation at Peer-Ed, a Seattle, Washington based educational training company, Les is the creator of a program focused on tr.

Kring vårt fortsatta utvecklingsarbete för att fördjupa och hålla i vårt språk- och kunskapsutvecklande arbete i kommunen innebär att vi nu under terminen har genomfört observationer i varandras klassrum med fokus på talutrymmet. Vi har nu haft alla våra 3 planerade träffar och sista träffen handlad

Träff 3 i det kollegiala lärandet.


More ideas
Pinterest
Search