Bornholmslek - Språklekar á la Bornholmsmodellen

Bornholmslek – Språklekar enligt Bornholmsmodellen on the App Store

Recension av Skolstil 2 - Ett stöd vid läs- och skrivinlärningen

Recension av Skolstil 2 - Ett stöd vid läs- och skrivinlärningen

ABC-spelet är en app där du kan träna dig på bokstavsigenkänning, koppla ljud till symbol och sedan föra ihop ett antal utvalda bokstäver till helord. När du samlat på dig några helord, provar appen om användaren kan kan koppla till det skrivna ordet ur en kort lista. Det gäller att peka ut det ord som lästs upp.

ABC-spelet - Lär dig skapa ord och stava

Nu finns Skolstil i Itunes och i Googleplay.

Nu finns Skolstil i Itunes och i Googleplay.

My Story - Gör en multimodal bok

My Story is a nice iPad app for creating multimedia story books on your iPad. There are other apps that offer the same functions as My Story, but the appeal of My Story is that kids don’t hav…

Djurkorsord: Korsord för den korsordstokige.

Djurkorsord: Korsord för den korsordstokige.

En pärla för att att träna kopplingen fonem-grafem och att träna på att spåra former och bokstäver på ett lekfullt sätt.

Community Picks: Great Apps for Orton-Gillingham - appoLearning

Recension av appen Läs och förstå.

Recension av appen Läs och förstå.

Popplet: Skapa tankekartor

There's a special app for that – Part 5 Mind Mapping Apps for Students with Learning Disabilities - Educational Consulting

ASL - Att skriva sig till läsning

ASL - Att skriva sig till läsning

Snapguide - ett enkelt sätt att skapa och dela instruktioner. Det innebär att kunna skriva en instruktion.

Snapguide - ett enkelt sätt att skapa och dela instruktioner. Det innebär att kunna skriva en instruktion.

Strip Designer: Gör egna serietidningar.

Strip Designer: Gör egna serietidningar.

Memoria: Skapa memoryspel med egna bilder, ljud och text. Repetera de ord som ingår i ett visst tema.

Memoria: Skapa memoryspel med egna bilder, ljud och text. Repetera de ord som ingår i ett visst tema.

Pinterest
Search