Skolstil - Ljudar och läser vad du skriver

Skolestil i App Store

Book Creator - Gör kreativa böcker där bild, text och ljud samverkar till en helhet och gör det på ett enkelt sätt.

Book Creator for iPad - create ebooks and pdfs, publish to iBooks från Red Jumper Limited

Explain Everything – Spela in det du skriver och berättar

Explain everything is a screen casting and interactive whiteboard app that lets you annotate, animate, narrate, import, and export almost a.

Voice Assistant - Skriv med hjälp av din röst

Voice Assistant - Just use your voice instead of typing on the App Store

Beskrivning Svenskt Skolfotos app för schema- och uppgiftshantering är en app som kanske eftersökts av elever och lärare. Den ger dig koll på vardagen som elev, lärare eller förälder. App för iOS (iPhone/iPad).

Beskrivning Svenskt Skolfotos app för schema- och uppgiftshantering är en app som kanske eftersökts av elever och lärare. Den ger dig koll på vardagen som elev, lärare eller förälder. App för iOS (iPhone/iPad).

Popplet - Skapa tankekartor

Popplet (capture ideas, sort them visually, collaborate in real time)

Timstock - Verktyg för visuell tidsnedräkning

Timstock - Verktyg för visuell tidsnedräkning

Prizmo - OCR-läsare med talsyntes

Prizmo - Scanning, OCR, and Speech on the App Store

vBookz PDF Voice Reader - Enkelt uppläsningsstöd

vBookz PDF Voice Reader: Make PDF files accessible on the iPad

Mental Note - Anteckningar med text, bild och ljud

Mental Note for iPad - the digital notepad på App Store

Pinterest
Search