De 9 ordklasserna

Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

Träna ord, begrepp och samarbetsförmåga med Quizlet - Rosana Månsson

Träna ord, begrepp och samarbetsförmåga med Quizlet - Rosana Månsson

Snabbstart i svenska för nyanlända - UR Skola

Snabbstart i svenska för nyanlända - UR Skola

Start - Bedömningsportalen

Start - Bedömningsportalen

lego car

This set of instructions will describe how to make a simple LEGO race car.

Språkis A | Liber

Språkis A | Liber

Kan du inte höra skillnad kan du inte göra skillnad. Det märkte läraren och specialpedagogen Mina Anger när hon försökte lära sig alla olika h-ljud som finns i arabiska. Samma sak är det för nyanlända elever som lär sig svenska. Är man inte uppvuxen med vissa ljud är de svåra att uttala. Mina Anger får ofta frågor från lärare som antyder att vissa elever har någon form av inlärningssvårighet eller diagnos. Många gånger handlar det bara om att eleven håller på att lära sig ett nytt språk…

Kan du inte höra skillnad kan du inte göra skillnad. Det märkte läraren och specialpedagogen Mina Anger när hon försökte lära sig alla olika h-ljud som finns i arabiska. Samma sak är det för nyanlända elever som lär sig svenska. Är man inte uppvuxen med vissa ljud är de svåra att uttala. Mina Anger får ofta frågor från lärare som antyder att vissa elever har någon form av inlärningssvårighet eller diagnos. Många gånger handlar det bara om att eleven håller på att lära sig ett nytt språk…

ABC-bok med allitterationer - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

ABC-bok med allitterationer - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk

Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk

NAMN:____________________________________________________

NAMN:____________________________________________________

Bibblix

Bibblix

Pinterest
Search