Informationskarta över läsning av faktatexter.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

En smart läsare

En smart läsare

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. | Malins PPlugg

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. | Malins PPlugg

asl_genre_mall_matris

asl_genre_mall_matris

asl_genre_mall_matris

asl_genre_mall_matris

Goodies till barnen

Goodies till barnen

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Praatplaat winter

Praatplaat winter

Sammanlänkande ord - bra att ha till hjälp för framför allt andraspråkselever men även alla elever

Sammanlänkande ord - bra att ha till hjälp för framför allt andraspråkselever men även alla elever

Alfabetskort

Alfabetskort

Pinterest
Sök