Pinterest
Leuke verjaardagskalender in de klas. Laat de kinderen aan een rek hangen, maak een foto en plak deze uitgeknipt aan het lintje.:

Leuke verjaardagskalender in de klas. Laat de kinderen aan een rek hangen, maak een foto en plak deze uitgeknipt aan het lintje.:

Fun and free bookmarks to color.  Great for libraries or classrooms.  Super Fun!  Enjoy!

Here are some fun bookmarks that will add some color and pizazz to any library. Use them in your classroom library or at home. I have a few friends who are building these cute lending libraries.

Specific Praise is Best!

Change your words to change your students' actions! Print this reference for 30 things to say in class to help students (& colleagues!) build their growth mindset.

Picture

bookmarks for students to color in. Each time they finish a book, they get to spend the next independent reading period coloring a new bookmark

Bookmarks for your classroom library!  @Classroom Doodles

Here are some fun bookmarks that will add some color and pizazz to any library. Use them in your classroom library or at home. I have a few friends who are building these cute lending libraries.

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Mall för klassens regler.

Mall för klassens regler.