a great anchor chart to put right next to where your students turn in their work!

Kindergartners Retell Stories With Photo Story

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Basic Human Rights That We Take For Granted, In 1 Infographic

Utvärderingslappar

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varan...

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varan...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

7

Vad betyder värdeorden?

Big 5, School Ideas, Bra, Germany, Creative

#flippatklassrum: Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling.

Pinterest
Search